Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumları Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti Verilen Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumları

.Kurum açma işlemleri  (**)

.Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği işlemleri (**)

.Kurum nakli işlemleri (**)

.Kurum tür ve/veya seviye değişikliği işlemleri (**)

.Kurumun devri ve kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri (**)

.Kurumun faaliyetine ara verilmesi işlemleri (**)

.Kurumun kapatılması işlemleri (**)

 

Özel öğrenci yurtları (*)

Özel öğrenci pansiyonları (*)

Özel öğrenci apartları (*)

Özel Öğrenci stüdyo daireleri (*)

 

Özel Öğrenci Yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu, öğrencilere öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri sunmak üzere öğrenci barınma hizmeti veren kurumdur.

 

Özel Öğrenci Pansiyonu: Ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu öğrenci barınma hizmeti veren kurumdur.

 

Özel Öğrenci Apartı: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden fazla odası bulunan kurumdur.

Özel Öğrenci Stüdyo Dairesi: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunulabildiği kurumdur.

 

KURUM AÇMA İŞLEMLERİ:

Özel öğrenci barınma hizmeti verecek  kurum binası ve çevresinin açılacak kurumunun tür ve seviyesine uygunluğunun belirlenmesi,  standartları karşılar hale getirilmesi, teknik-itfaiye-sağlık raporlarının alınması ve kurum açma izni için gerekli tüm evrakın oluşturulması sürecine   alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde profesyonel olarak destek veriyoruz.

 

YERLEŞİM PLANI VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni alındıktan sonra özel öğrenci barınma hizmeti kurumları mevzuatında yapılan değişikliler, mevcut kurumların yerleşim ve kontenjan değişikliği yapmasını zorunlu kılabilmektedir.

Bazen, belirlenen bir tarihe kadar kurumunuzu yeni standartlara uygun hale getirmek söz konusu olmakta bazen de  yeni düzenlemeler kurumunuzun lehine sonuçlar doğurabilmektedir. 

Hangi durum söz konusu olursa olsun, yapılması gereken işi optimum faydayı sağlayacak şekilde, hatasız ve eksiksiz yapmanız için kurumunuza profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

Bu bağlamda, öncelikle kurumunuzun fiziki şartlarını mevzuat kapsamında değerlendiriyoruz. Akabinde kurumunuz için en uygun çözümü oluşturarak yerleşim planlarını hazırlıyoruz ve dosyanızı  il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunulacak hale getiriyoruz. 


 
KURUM NAKLİ İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzu bir başka adreste bulunan farklı bir binaya taşımak isterseniz size bir telefon kadar yakınız.

Bina ve çevresinin, nakil yapılacak özel öğrenci barınma hizmeti  kurumunun tür ve seviyesine uygunluğunun belirlenmesi,  standartları karşılar hale getirilmesi, teknik-itfaiye-sağlık raporlarının alınması ve kurum nakli için gerekli tüm evrakın oluşturulması sürecine alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde profesyonel olarak destek veriyoruz.

 

KURUM TÜR VE/VEYA SEVİYE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız ve faaliyet yürüttüğünüz  binada, kurumunuzu, bir başka özel öğrenci barınma hizmeti kurumuna dönüştürebilirsiniz.

Dönüşüm yapabilmek için öncelikle kurum binasının, dönüştürülecek kurumun tür ve seviyesine uygun olması ve standartları karşılaması gerekir. 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak dönüşüm işlemlerinizi eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz.

 

KURUMUN DEVRİ VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış bir kurumu, bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredebilir ya da devralabilirsiniz. Mevcut kurucu temsilcisini de değiştirebilirsiniz.

Kurum devri ve kurucu değişikliği işlemleri sıkı şekil şartlarına bağlı olduğundan, buna ilişkin evrakın sorunsuz olarak düzenlenmesi önem arzeder.

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurum devri ve kurucu temsilcisi değişikliği işlemlerinizi eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz

 

KURUMUN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİ İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzun faaliyetine, mevzuatında belirtilen süre kadar ara verebilirsiniz.

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurumunuzun eğitim ve öğretime ara verme işlemlerini eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz

 

KURUMUN KAPATILMASI İŞLEMLERİ:

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzu kapatmak istediğinizde bu işlemi mevzuatta belirtilen usule uygun yapmalısınız. Aksi taktirde kurum sahibi gerçek veya tüzel kişi için yaptırımlar söz konusu olmaktadır. 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurumunuzun usule uygun kapatılması işlemlerini eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz